ЧРД

Чаровни дами – погледи, усмивки
Есенцията на елитно общество
Създадени за зло или добро,
Ту сте далечни, а след миг сте близки;
И трепет в кавалерското сърце,
Тъга и радост толкова навяват

Рожбите на суета и врява –
О, щом докосна вашите ръце…
Живот искри от топлите очи
Дар Божи имат – винаги, навред
Едва погледнали, страдание и лед –
Нощта – топят с магически лъчи.

Да вдигнем чаши: вам хвала и слава
Еднички вази тази земна плява
Не ще удави никога в забрава!

This entry was posted in Думи малки и големи. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.