Флоренция, 2013 – църквата “Сан Минято ал Монте”

Църквата San Miniato al Monte (“Св. Мина на хълма”) е внушителен романски (пред-готически)  храм, намиращ се на висок хълм срещу централната част на Флоренция. Започната е в 11-12 в. и е достроявана в следващите няколко. Около църквата има малък манастир. Освен интересанат фасада (може би вдъхновила украсата на il Duomo?), църквата е интересна с мозаечния си олтар (в стила на популярната в южна Европа късновизантийска мозайка, срв. с баптисерия San Giovanni във Флоранция или с Cappella Palatina в Палермо), който е построен на два етажа (долният играе ролята на крипта, а горният – на хор).

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.