Чайките на Истанбул

Чайките в Истанбул са като кубетата, минаретата, кафенетата, като песента на мюезина пет пъти на ден, като вятъра на Босфора, корабните сирени, лъкатушещите улички, аромата на печени кестени, вкуса на сладолед от орхдеи лете и на гевезли-суджук зиме… Без тях няма да е същият.

 

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.