Британският музей

Вероятно едно от най-невероятните места на тоя свят.

Британският музей е събрал почти цялата човешка история – от древна Месопотамия през Египет чак до Великденския остров. Въпреки това, музеят е по британски подреден и дори компактен; ако имате нужните исторически основи, половин ден е достатъчен за първоначално запознаване (след това, кой каквито интереси има).

Ако пък съвсем нямате време, за половин час може да погледнете отблизо главните съкровища на музея:

  • Камъкът от Розета – същият, с чиято помощ Шамполион пръв успява да разчете египетските йероглифи.
  • Бюстът на Рамзес Втори.
  • Фризът от Партенона в Атина.
  • Крилатите бикове от Хорсабад.
  • Лъвовете от Ниневия.
  • Римското съкровище от Милдънхол.
  • Бронзовият шлем и всички останали находки от Сътън Ху, Средновековна Англия.
  • Истински исполин от Валикденския остров.

Всички тези и още много бижута са събрани и изложени по прекрасен начин  – с подробни обяснения и история, лесни и достъпни за всички. Построеният неотдавна стъклен купол над двора съединява двете крила на сградата с ротондата посредата и създава едно удобно общо пространство за общуване и отдих.

А, и за десерт: цялото това невероятно богатство е достъпно безплатно за всички, седем дни в седмицата.

 

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.