Херсон, 2009

Далечен братовчед на гръцкия Херсонес; съграден на пусто място от фаворита на императрица Екатерина, великия княз Потьомкин-Таврически; люлката на руския черноморски флот; аванпост в борбата с османците за овладяването на Крим; за стотина години – убежище на прибалтийски евреи и родно място на моя дядо, д-р Арнолд Исак Майлер.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.