Мнения

Другите за Дил:

“Assen – you’re a legend.”
Geoff Charters, RIPE NCC

“Thank you, Assen, excellent job.”
Abdrahman Almehaideb, Saudi Telecom Company

Great emails today. Timely, content-full, that’s really great communication!
Ben Kolin, Money Platform Manager, Uber

(To me) you are more organized and set clear actions (than other managers).
Mohammed Dahy, Comptel Corporation

I wanted to write you personally and thank you for creating Icecast Player. I’ve been waiting for something like this for a long time. I really appreciate that you built in Ogg/Vorbis support, as well as dir.xiph.org directory integration!
Jordan Erickson, User of Android Icecast Player

Fantastic piece of software!
ivazqueznet, user of MATE LockKeys Applet

“За мен периода в който работихме заедно беше изключително приятен, ползотворен и резултатен. Високо ценя твоя професионализъм, задълбочени познания в много широк спектър въпроси и безспорен интелект.”
Димо Николов, CEO, BIX

Едва ли скоро ще ми се падне да работя пак с някой, който с еднаква лекота пише openssl и счетоводни методологии.
Алек Паунов, “Деклера”

Не знам защо мина толкова време преди да намеря думи, за да ти благодаря за посоката, която ми даде.  Научих много неща в комуникацията си с теб и съм безкрайно признтелен.
Александър Еленков, CTO, “Ай Ти Ди Нетуърк”

Радвам се, че работих стеб – млад, знаещ, можещ, отстояващ позициите си с аргументи.
Антоанета Банева, Customer Care, “Ай Ти Ди Нетуърк”

Лелеее! Ето това е да си велик. (Извинявай, но не е подмазване)… С огромно удоволствие ще напъхам превода. 
Лука Луков, инженер и колега-преводач

Comments are closed.