Главните маймуни на Европа

“Маймуни, какво пък толкова?” – ще ми каже някой и ще е прав. Е, почти. Всеки е виждал маймуни в зоопарка… но срещали ли сте маймуни на свобода? В смисъл, истински маймуни (тук напълно изключваме политиката). “Африка е далече”, ще продължите и пак ще сте прави… е, почти – защото в Европа има едно чудно място, където живеят маймуни; при това толкова добре си живеят, че направо са станали маймуни с главно “М”. Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Манастирът “Света Екатерина” в Синай

“А Моисей дойде на Божията планина Хорив. Ангел Господен му се яви в пламък изсред една къпина; и Моисей погледна, и ето, къпината гореше в огън, а не изгаряше.” (“Изход”, гл. 3) Continue reading

Posted in Това-онова | Leave a comment

St. James’s Park

“… In the whole of St. James’s
the smartest of names
is the name of this Brummel of cats…
And we’re all of us proud to
be nodded or bowed to
by Bustopher Jones in white spats!” Continue reading

Posted in Това-онова | Leave a comment