Дуелът на титаните

Малко неща носят такова удоволствие като възможността да сравниш как двама майстори подхождат към една и съща тема. И докато в изобразителното изкуство не е рядкост да намериш платна по даден сюжет у различни автори, то в архитектурата е огромна рядкост да срещнеш двама архитекти, решавали точно една и съща задача. Докато не отидеш в Рим, естествено. Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Катедралата на Залцбург

Бива ли заможен град от прединдустриалната епоха без голяма и хубава катедрала? А бивали голяма и хубава катедрала от прединдустриалната епоха, която да е не е барокова? Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Кавказкият чар на Тбилиси

Хачапури? Хинкали? Ркацители? Широка усмивка, силен глас, разтворени обятия („Откога те чакаме!“) – това е Тбилиси. А, и пълна маса… и пълни чаши. Без петродоларите на Азербайджан и без руските субсидии на Армения, Грузия – и Тбилиси – напук на времето и пространството крачат уверено в 21 век. Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment