PowerShell Cmdlet for sudo

This is a PowerShell cmdlet for adding sudoRule entries to a Windows Active Directory.

If you have extended your Windows AD schema to implement sudo ACL, use this cmdlet to easily add records from command line. It will add sudoRole entries to an existing OU=sudoers in the Windows AD. For direct download of a Windows installer, see bottom of page. Continue reading

Posted in Това-онова | Leave a comment

По релсите на Кракув

Освен с много история, Кракув може да се похвали (къде волно, къде не) и със своята промишленост. За щастие, най-мрачните години на съветската индустриализация тип Нова хута вече са забравени и днес можем да хвърлим любопитен поглед към миналото и настоящето на един от най-видимите белези на технологичното общество: железния път. Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Нощта на Сант Ефизио

В Садреня 1 май е голям празник. Всички са наизлезли, щедро накичени. Най-хубавите дрехи се пазят за тоя ден. Истинска манифестация върви из улиците часове наред. Веят се знамена, свири музика. Само че… денят на труда е последното, което вълнува местните него ден. Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment