Малките гари на Австрия

Железопътният транспорт в Австрия е хубав като цялата им държава: чист, просторен и винаги навреме. Малките грайградски гари предлагат отлична въможност за ненатрапчив trainspotting, където за има-няма час човек може да види всички видове влакове, движещи се по релсите на OBB: от крайградските „електрички“ през удобните интер-сити („бързи“) до високоскорстните railjet, пердашещи през полето с 230 км/ч… Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Дубровнишката Via Dolorosa

Уж малък наглед, Дубровник крие много тайни. Една от тях (която пътниците в удобните седалки на фунивията към върха на хълма Срдж никога не виждат) е тукашната Via Dolorosa. Изпълнена е по християнския канон с 14 станции, всяка от които е белязана от барелеф – къде по-класически, къде по-модернистичен. Значението й обаче далеч не е само религиозно, особено за местните хора. На първо място, тя е наистина dolorosa – стръмна и скалиста пътека, виеща се по голия склон на Срдж от сами морето до над 400 м надморска височина. На второ, тя е пряко свързана със страданията на местните хора по време на безумната сръбско-черногорска агресия от 1991-1995 г.: загиналите са стотици, а пътеката (вместо към манастир) отвежда до техния пантеон – непреклонилата глава старинна крепост на билото на Срдж. А от нея е разкриват вълшебни гледки на всички посоки – и най-вече навътре в нас, когато всеки намери своята Via Dolorosa – може би тази в Дубровник… Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Ани: изчезналият град

В ничията земя между Турция и Армения, в сянката на стряскащо красивия Арарат има… или по-точно, вече няма един град: Ани. Преди хиляда години християнското царство (на което арменците днес са далечен наследник) премества столицата си на ново, по-сгодно място: на обширно плато, заобиколено от две страни от дълбокия каньон на река, а от трета – от разломна долина с отвесни стени. За по-малко от век изниква град, съперник по блясък на (а в някои отношения и надминаващ) самия Константинопол. Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment