Катедралата на Сантяго де Компостела (отвътре)

След като разгледахме катедралата отвън, време е да надникенм и вътре в нея – още повече, че тя крие една от най-големите тайни на средновековната архитектура. А как се крие такава голяма тайна? Като я изложиш на показ. Но всичко по реда си… Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Църквата на св. Григорий Просветител в Ани

Църквата на св. Григорий Просветител е най-добре запазената религиозна постройка в Ани. Посветена е на основателя на арменската апостолическа църква, който в края на 3 в. заменя зороастризма и други политеистични религии с християнството. Благодарение на него Армения става първата християнска държава, изпреварвайки Рим с повече от половин век. Св. Григорий е сред най-почитаните светци в средновековното арменско царство, чиито главен град за няколко века е Ани. На него е посветен още поне един от запазените храмове в града. Continue reading

Posted in Това-онова | Leave a comment

Hiking Petra (part 2: Adventures in the Rocks)

Hiking adventure in Petra off the beaten track: the alternative Siq and a look from above the Treasury.

  • Start at: Visitor’s Centre.
  • End at: Visitor’s Centre.
  • Distance: ~ 8 km.
  • Time: ~ 4 hours.
  • Difficult parts: A long and steep climb to the cliff against the Treasure, then descend the same path. Three 1-2 m deep steps do go down in the rocks.
  • Food: N/A
  • Water: N/A
  • Wear: solid hiking shoes; if possible, take a pair of gloves and ankle protectors.
  • Warning: You’ll be going for an hour in a flash flood zone. Never use this route if the forecast gives even the slightest chance for rain. If caught by a flood, there is no escape; people have died there not once or twice.   Continue reading
Posted in Насам-натам | Leave a comment