Професионални ангажименти

От 1996: Член на International Webmasters’ Association

1999 – 2006: Мениджър бизнес развитие на „България Онлайн“. През 2006 – директор на дружеството.

2001 – 2007: Хоноруван преподавател, “Програмиране и използуване на изчислителни средства ”, УАСГ, София

2006 – 2007 : Технически директор на българския офис на Avangard (САЩ)

2008 – 2012: Директор „Администрация и финанси“ на „Ай Ти Ди Нетуърк“ АД.

2009 – 2012: Член на Съвета на директорите на Сдружение за електронни комуникации. През 2010-2012 г. – заместник-председател на съвета.

2012-2013: Senior Software Engineer for EMEA на Comptel Corporation (Финландия).

2013-2014: Технически директор на проект “Дювамис”.

Визитни картички

Жива история: стари визитни картички

Comments are closed.