България Онлайн

Основана през 1996 г., един първите доставчици на Интернет-базирани решения както в областта на B2B, така и B2C. Основен играч на пазара на едро и дребно до края на 2006 г.

Управляван екип: ~15 души.

Ангажименти:

  • управление на продажбите
  • управление на вътрешни проекти и проекти за клиенти
  • организация и планиране на работния процес

Постигнат ръст за 7 години: управляван трафик над 1,000 пъти и паричен поток над 5 пъти при общо намаление на цените на едро над 250 пъти.

Референтни клиенти: Обединена българска банка, Пощенска Банка, Банка ДСК, AIMS Human Capital, Хотел “Кемпински-Зографски”, SAP Labs България, Офис 1 Суперстор, Български пощи, в-к „Банкеръ“, посолства на САЩ, Китай, Италия, Португалия, „Сити експрес“ и др.

За препоръки:

  • Николай Бадински, изпълнителен директор на фондация ПИК (собственик на дружеството до края на 2007 г.), niki@online.bg, 02/973-30-00.
  • Александър Филипов, финансов директор на дружеството 1999-2007, a.philipov@gmail.com
This entry was posted in Профи-дил. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.