Темида & Co

Резултати по водени АХД и НАХД:

Вид /срещу Общо Спечелени Извън-съдебно споразумение Загубени
Трудово-правни 1 0 1 0
Комисия за регулиране на съобщенията 4 2 1 1
Съвет за електронни медии 1 1 0 0
Комисия за защита на потребителите 1 1 0 0
Комисия за финансов надзор 2 2 0 0
Търговски регистър 1 1 0 0
Главна инспекция по труда 1 1 0 0

Други: Дело в КС срещу чл. 250а и сл. от ЗЕС

This entry was posted in Профи-дил. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.