Насам-натам

Понякога Зав и Дил пътуват насам-натам. Когато се върнат, разказват къде и какво са видели. От някои пътувания дори им остават белези 🙂
 

Comments are closed.