Египет

Кайро, 2017

  • Арабският квартал
  • Новият град
  • Пирамидите на Гиза

Южен Синай, 2017

  • Манастирът „Света Екатерина“
  • Джебел Муса (върхът на Моисей) и маршрут за изкачването му

Comments are closed.