Израел

Йерушалайм (2008, 2018)

Бейт Лехем (2018):

Юдея (2008):

Израел (2018):

  • Хайфа днес
  • Бахайските градини
  • Манастирът на Кармел
  • Историята на германските колонисти
  • Зоопаркът на Хайфа
  • Акра, градът на кръстоносците
  • Медината на Акра
  • Цезарея, царският град на Ирод
  • Special Report: Израел на релси

Comments are closed.