Йерушалайм, 2008

Над 3,000 години писана история на трите най-големи религии в западния свят; свидетелства от времето на Съотворението, Авраам и Исаак, Давид и Соломон, Иисус и Мохамед – чак до Сюлейман великолепни, за които и цяла седмица не е достатъчна да се обхванат.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.