Author Archives: Дил

Колониалният блясък на Египет

Ярко слънце. Пясък. Горещ въздух. Нил. Параходи с гребни колела. Пищни рокли. Шапки с воалетки. Пак жега. Пак Нил. Пътни чанти и сандъци. Файтони. Пристан. Господа с бастунчета. Портиер. Залез. Сенки. Вълни. Пак Нил. За какво е всичко това?

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Добрата стара Англия

Щом някой спомене добрата стара Англия и веднага си представяте: къщи с остри покриви и пушещи комини; тесни фасади и високи прозорци, сгушени един до друг; малки зелени дворчета и веранди, опънати покрай павирани улици… дали и в 21-и век … Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Из дворовете на Ватикана

Друг път бихме казали просто “из улиците на…”, но най-малката държава на света почти няма улици; за сметка на това, има обширни дворове, пълни с най-различни чудеса от близо и далеч.

Posted in Насам-натам | Leave a comment