Author Archives: Дил

Планината на Моисей

“Като се дигнаха и дойдоха в Синайската пустиня, гдето и разпънаха шатрите си срещу планината. И като се възкачи Моисей при Бога, Господ го повика от планината.” (Изход, 19:2-3)

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Мостът на Тауър

Едно от първите неща, които човек си представя при споменаването на Лондон, със сигурност е мостът на Тауър. И ако страховитата крепост се издига на левия бряг на Темз вече почти хилядолетие, то великолепният мост е далеч по млад със … Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment

PL/SQL Adventures with MariaDB

Four years ago MariaDB announced its Oracle compatibility mode; according to its own statements, it allows 80-90% of the existing PL/SQL code to run unmodified on MariaDB. I was recently tasked with writing a minimal implementation of the DBMS_XMLGEN PL/SQL … Continue reading

Posted in Нули и единици | Leave a comment