Author Archives: Дил

Катедралата на Шверин

Както подобава на старинен немски град, Шверин се перчи с катедралата си. И с право.

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Преводачът пред портите на ада

“Топлинни изненади и други малки удоволствия на нощта”, беше нарекъл Моржът една от главите на “Летящия цирк на физиката”. Топлинните изненади иди-дойди, но малките удоволствия на нощта определено си заслужават, когато включват Константин Величков и неговия превод на Данте.

Posted in Това-онова | Leave a comment

Лодката на Чанкете

‘Начи, ако не знаете кой е Чанкете и къде е Нерха, няма какво да четете нататък, само хабите Интернета. Обаче ако знаете… 

Posted in Това-онова | Leave a comment