Слънчевият кораб на фараона

Този кораб е построен специално за едно-единствено пътуване. Той взема на борд само един пътник. Пътникът обаче не може нито да го види, нито да му се порадва. Корабът напуска Нил и поема бавно по широкия канал към платото на Гиза. Размерените удари на веслата го приближават неусетно към края на това единствено пътувате – там, където ще го напусне и единственият му пътник: мумията на фараона.

Слънчевият кораб е специално построена барка, чиято едничка цел е да пренесе тялото на фараона до пирамидата. Всеки фараон от епохата на пирамидите (26-25 в. пр. Хр.) е бил пренасян до гробницата си по този начин. Корабът е символ и отражение на онзи, с който богът на слънцето, Ра, пътува по небето. И понеже отвъдният свят е продължение на тукашния, нещо не бива да губи своето физическо присъствие; дори корабът. Затова, след като пирамидата бъде затворена за вечни времена, корабът бива внимателно разглобен и положен до нея – в своя собствена малка гробница, която също ще бъде запечатана и никога няма да види повече дневна светлина.

Поне докато не дойдат археолозите.

Преди няколко години край една от трите големи пирамиди в Гиза е направено невероятно откритие: слънчевата барка на фараона е намерена непокътната в застлано с каменни плочи корито. Там са всичките й съставни части и дори такелажът. Находката е толкова важна, че египтяните решават да експонират кораба направо на мястото му; така се ражда удивителен музей с един-единствен експонат. Корабът на фараона внимателно е сглобен и поставен в климатизирана сграда, построена около него специално за целта.

Най-поразителното в барката е фактът, че тя била построена без нито един пирон (египтяните от онази епоха не са познавали желязото); всички греди са свързани помежду си само с въжета. Колкото и да е невероятно, този кора е можел да плава и да не пропуска вода! При това размерите му са огромни – съдът е дълъг няколко десетки метра, а около него обикалят три етажа от галерии.

Музеят на слънчевата барка се намира страни от пирамидата на Хефрен (онази със запазения мраморен “калпак”), от страната на пирамидата на Менкаре. Освен, че е удивително място, то е единственото климатизирано помещение, достъпно на туристите в зоната на пирамидите – така че наличието на прохлада и течаща вода са още един повод човек да надникне вътре.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.