Ай Ти Ди Нетуърк

Водещ независим телеком с национално покритие и над 15 години присъствие на пазара; предприятие-майка в група с над 10 млн. лв. годишен оборот; първият телеком – публичен емитент на ценни книжа у нас.

Управляван персонал: ~20 души.

Ангажименти:

  • управление на бизнес-процесите и внедряване на ERP;
  • административно обслужване (деловодство, офис управление, автопарк)
  • правно обслужване на групата (регулаторна рамка и отношения с държавни органи; търговско право; трудови правоотношения)
  • финансово обслужване на групата (счетоводство; бюджет и планиране; инвестиции в дъщерни предприятия, придобивания и контрол; отношения с публични инвеститори; отношения с банки и лизингодатели)
  • човешки ресурси (подбор, обучение, управление на персонал).

Референтни дейности: внедряване на Antipodes.Cubes като ERP система; подготовка на система за атестация на персонал;  имплементиране на преносимост на телефонни номера; придобиване на „България Онлайн“ ЕООД и изкупуване на „София Онлайн“ ООД; преструктуриране на облигационна емисия; подготовка на проекти по Оперативна програма “Конкурентоспособност”.

За препоръки:

  • Стоил Тодоров, регионален мениджър Пловдив и бивш изпълнителен директор, stodorov@itdnet.net, 032/53-95-00 .
  • Мартин Хинков, бивш изпълнителен директор и бивш съдружник в „София
  • Онлайн“ ООД, martin@sofiaonline.net
  • Димо Николов, бивш изпълнителен директор, dnikolov@bix.bg, 02/439-33-34
This entry was posted in Профи-дил. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.