Comptel Corporation

Финландска компания с над 20 години опит в проезводството на програмни решения за съобщителни оператори (събиране и обработка на данни, провизиране на услуги и пр.). Обслужва стотици милиони абонати по цял свят.

Ангажименти:

  • анализ на потребностите и изработка на решения за посрещане конкретните нужди на клиенти в Европа, Близкия Изток и Африка
  • документиране, имплементиране, внедряване.

Референтни клиенти: TeliaSonera (Финландия), Saudi Telecom Company (Саудитска Арабия), Net Serviços de Comunicação (Бразилия).

За препоръки: Jercer Levlin, ръководител Global Delivery Center, jercer.levlin@comptel.com

This entry was posted in Профи-дил. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.