Дювамис

Български start-up по оригинална идея на д-р Добромир Гущеров. Развива идеите за анонимността като ключ към креативността и и изследва взаимоотношенията човек-машина.

Управляван екип: ~ 30 души: 3 екипа програмисти, екип QA, екип системна и мрежова администрация, 24х7 поддръжка.

Ангажименти:

  • цялостно управление на техническата страна на проекта: системна архитектура (езици и платформи), документаци, програмиране, тестване, внедряване.
  • управление на техническия персонал
This entry was posted in Профи-дил. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.