PowerShell Cmdlet for Unix Attributes

This is a PowerShell cmdlet for adding Unix attributes to a Windows Active Directory user. It is especially useful with Windows Server 2016 which removed the NIS server and the GUI tools for managing the Unix attributes.

It will automatically find and assign the next available UID.

For direct download of a Windows installer, see bottom of page. Continue reading

Posted in Това-онова | Leave a comment

Рождество в Бейт Лехем

Дали на тогава, на първото рождество, е имало сняг? Къде се е намирала пещерата? Как е изглеждал пейзажът наоколо? Всъщност, рядко се сещаме, че Коледа при нас е съвсем различна от Коледа – там. В Бейт Лехем. Където, казват, всичко започнало.

Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Църквите на Залцбург

С над хиляда години история, Залцбург очаквано има редица красиви църкви, по-стари и по-нови. А като родно място на отвъд-алпийския барок, очаквано по-новите му църкви са удоволствие и наслада за очите. Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment