Римският театър на Арл

„Хляб и зрелища!“ И докато въпросът с хляба в Римската република, а сетне империя, бил що-годе решен, то правото на всеки гражданин на достъп до зрелища изисквало сериозна организация и на първо място да се реши въпросът „къде?“. Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Форумите на Рим

В самото сърце на града, между палатинския и капитолийския хълмове се намират най-важните обществени пространства на Рим: форумите. Строени в различни епохи и от различни господари на града, те неизменно били фокална точка на неговия политически живот. Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Нощем в катедралата на Грац

Нощем катедралите спят. Или поне туристите така си мислят. Впрочем, нищо не е сигурно. Доверяй, но проверяй – решаваме да се убедим на място. Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment