Британският музей

Вероятно едно от най-невероятните места на тоя свят. Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment

Скици от Вечния град

Roma – citta aperta.

Continue reading

Posted in Насам-натам, Това-онова | Leave a comment

Пражкото гробище

“Часовникът на кметството удари единадесет. Още при първия удар един ключ щракна в портата на гробището. Светлините на еврейските къщи наоколо бавно гаснеха.” Continue reading

Posted in Насам-натам | Leave a comment