Коледа

В една пещера, в далечна пустиня,
накрая почти на света
случи се чудо: в студената нощ
блеснала ярка звезда.
Мракът стеснил се, бавно стопил се,
уютен оформяйки кът.
От царство незнайно в странство безкрайно
влъхви поели на път.
През бури вървели, ни яли, ни спели
и се молели за новия цар
бъдни пророци, свидетели минали –
Гаспар, Мелхиор, Балтазар.
Люлката детска не знаела още
живота си как ще реди –
за две малки ръчички светът почвал и свършвал
с две майчини топли гърди.
А над всички тях с поглед звездно-далечен
истинският бдеше баща –
в една пещера в далечна пустиня
родила се бе любовта.

This entry was posted in Думи малки и големи. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.