Цимбелин (Уилям Шекспир)

Без страх посрещай слънчев блик
и зимен вихър нек’ беснее.
След теб остава твоят лик,
че стореното не старее.
Мъже, жени – вси най-подир
напускат тоя тленен мир.

Без страх от сбърчени вежди,
плющящ камшик, тиранин-звяр,
върви към злачни долини –
ти хвърли своя земен товар.
Богати, бедни, паство, клир –
напускат тоя тленен мир.

Без страх от мълнии зловещи,
от гръм и тътен дóйде час:
ни злост, ни завистта човешка
над тебе вече нямат власт –
трапезници в любовен пир
напускат тоя тленен мир.

This entry was posted in Думи малки и големи. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.