Подземните градове на Кападокия

Белите варовикови скали на Кападокия крият богатства не само над земята, но и под нея. Под схлупени, неугледни селца се простират километри наред подземни галерии, достигащи 6-8 етажа: със сложна вентилационна система и специална решения за блокиране на проходите. Укрития при война? Бедствия? От кого? И кой? Нито един от тези въпроси няма отговор. Стотиците помещения са празни и няма нищо, което да може да бъде датирано с достоверност. Никой не знае дори броя на тези подземни градове; някои къщи имат зазидани входове към тях в мазетата си без собствениците им даже да подозират…

Въпреки всичките неизвестни, подземните градове на Кападокия са едно уникално инженерно-строително съоръжение, на което е трудно да се намери аналог… а кратката разходка в тях ни позволва да хвърлим бегъл поглед към един толкова непознат – и може би чужд на нас – свят…

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.