Special Report: Helsinki Railway Station

Гарата на Хелзинки е построена преди стотина години, но и досега отлично се справя с работата си на основен вход и изход за града. През зимата чакалнята е отлично отоплена, а самите коловози са изцяло покрити, така че и на перона температурата е съвсем поносима. Железницата обслужва два типа пътници – крайградски влакове, движещи се на всеки 10-ина минути, и влакове до основните отдалечени градове. Макар да няма високоскоростни трасета, влаковете във Финландия предлагат удобно и комфортно пътуване.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.