Флоренция, 2013 – музеят “Медичи-Рикарди”

В сравнение с места като “Барджело”, дворецът “Медичи-Рикарди” има сравнително скромна колекция. Самата му история обаче е достатъчно атрактивна, след като в продължение на столетия е бил основен дом на клана Медичи (независимо дали са управлявали Флоренция или не). Архитектурата му не е за подценяване и предлага обстоен поглед върху разчирането на висшата класа за удобства и начин на живот през късния ренесанс до началото на новото време. Най-голям интерес (и същевременно неоткрадваема ценност) е балната зала, чиито таван е изрисуван от край до край от самия Лука Джордано. Използвал над 150 години опит на Ренесанса, той събира най-доброто от художниците на Rinascimento (синтезирано в школата на Тициан, чиито ученик е) с първите повеи на епохата на Просвещението. Резултатът е изключителна прецизност и стил (неотстъпващи на Вазари) плюс сбоводата на духа на съвремения човек.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.