Часовниковата кула на Грац

Посредата на иначе равнинния Грац се издига внушителният Schlossberg. В отвесните си стени и височина от няколко стотин метра, той е ярка доминанта на околния пейзаж. Векове наред хълмът е бил непристъпно военно укрепление (оттам и името му), а в единия му край е построена часовниковата кула (Uhrturm), която днес е несъмнен символ на града.

Хълмът днес е превърнат в огромен парк, из който са пръснати артефакти от различни епохи. Казармите на форта са концертна зала, а в стените му се крие уютно кафене. Две беседки на повече от век всяка (едната – в класически европейски стил, другата – в традиционен китайски) разказват хиляди истории. Труският кладенец, казват, стига от върха на хълма чак до основите му; имало и множество подземни тунели от различни епохи. Близо до форта стои запазена малка църква, а недалеч се намира и друг символ на града – паметникът на неговите защитници в годините на наполеоновото нашествие. Огромният брознов лъв е известен по името на командира на отряда, майор Хакер. Паметникът днес е копие, а оригиналът е бил униожен по време на аншлюса от опасения, че може да стимулира националното самосъзнание. Възстановката е направена по оцелели снимки отпреди Втората световна война.

Изкачването до върха на хълма никога не е било от най-лесните. Стръмните асфалтови серпентини от едната му страна са всъщност най-лесният път. Покрай отвесните стени се издига невъможно наглед, издълбано в скалата стълбище – дело на руски военнопленници от Първата световна война. Едва преди столетие модерните времена дават своя принос и довърха се появява фуниколор – забележителен както с внушитгелния си наклон (над 60 градуса), така и с S-образната си форма. XXI век също се е отчел с голям асансьор, минаващ в шахта през целия хълм.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.