Фира, 2010

Главният град на Санторини, кацнал на немислима височина на ръба на шеметна калдера – с три и половина хилядолетия история, смесила минойци, венецианци и отоманци, станал люлка на синьо-бялата гръцка декоративна архитектура и горд собственик на може би най-красивата природна гледка в цяла Европа: Фира.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.