Кампосанто

Когато тълпите туристи нахлуят в Пиза, те обсаждат кулата, баптисерия и катедралата… и подминават невзрачната наглед съседна постройка, имаща вид на обикновен двор, заобиколен с галерия. Така, бързайки да направят “оная” снимка с подпирането на кулата, те пропускат Кампосанто – едно от най-любопитните места в историческото сърце на града.

Името му, впрочем, говори само за себе си – campo santo, или “свещената ливада”. По същество католически клойстер, Кампосанто е построено в златните години на Пиза, през 12-13 в. Името му не е случайно – зелената трева в средата му расте върху земя, донесена изцяло от Светите земи (след като кръстоносците превземат Йерусалим през 1096 г.). Дори самата мисъл какво е да пренесес тонове и тонове пръст от толоква далеч преди цели 800 години е достатъчна, за да събуди интерес към мястото; а чудесата му съвсем не свършват дотук.

Галерията е построена с изящни готически колонади; средните колони са толкова тънки, че е невероятно как изобщо стоят изправени. Всеки просвет е увенчан с деликанта каменоделска резба – тройна розетка и филигранни капители. Подовете на галерията са застлани от равни редици надгробни плочи; като не може в Йерусалим да те погребат, поне на Йерусалимска земя в Кампосанто. Стените на галерията пък са изписани от пода до тавана с различни библейски и апокалиптични сюжети; някои все още в отлично състояние, дсруги в процес на реставрация.

Впрочем, разходката из Кампосанто чудесно потвърждава старата руска поговорка, “свято место пусто не бывает”: на това място са открити саркофази още от римско време, а то, изглежда, е било използавно и за различни култови практики още от времето на Империята.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.