Помпей и Везувий, 2009

Погубен от непозната и затова триж по-ужасна гибел, той възкръсва в пълния си блясък, за да ни пренесе 2,000 години назад в разцвета на Римската империя – Помпей в сянката на своя унищожител, Везувий.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.