Стълбите на Пилат

“… слънцето не бе стигнало още връхната си точка, когато на горната тераса край двата мраморни лъва, пазещи стълбището, се срещнаха прокураторът и изпълняващия длъжността глава на Синедриона, първосвещеникът Иосиф Каифа.” (Михаил Булгаков, “Майстора и Маргарита”)

Няколко века по-късно стълбището от двореца на Пилат в Йерушалайм е пресенесено в Рим (твърди се, от майката на импераор Константин, св. Елена). Мраморните стъпала, по които е минал Спасителят, се превръщат една от главните християнски реликви, цел на неспирен поток от поклонници през вековете. Името Scala Sancta говори само за себе си.

Стълбището е вградено в един от папските дворци на Латеранския хълм. В края на 16 в. то получава днешната си зрелищна декорация от водещи римски художници на ранния барок. В горната част на стълбището се намира малкият параклис на св. Лаврентий. Стълбището и днес се посещава от големи групи вярващи, които – както и векове преди тях – изкачват безценните стъпала на колене. Не една и две исторически личности са минали по тях, от Мартин Лутер до Чарлз Дарвин.

Папският дворец със Scala Sancta се намира в непосредствена близост до една от четирите големи базилики на Рим и официално седалище на папата, “Сан Джовани ин Латерано”. Нейният клойстер е забелижително постижение с изящните си сдвоени колони и разнообразни капители в готически стил. Запазените артефакти от  римско време допълват атмосферата на смирение и възторг.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.