Сиракуза, 2011

Една от люлките на гръцката цивилизация, най-големият град на света за времето си, родният дом на готовия да помести Земята Архимед, градът, в който Есхил лично поставял премиерно новите си пиеси, съюзникът на Картаген и дълго време непристъпна крепост за Рим – Сиракуза.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.