Фес, 2012

Един от четирите имперски града на Мароко и на два пъти негова столица; последен дом на своя основател мула Идрис; най-голямата действаща медина с архитектурни бижута като джамията Кайраюне и медресето на Абу Инания; неподвластен на времето град (чиито “нов град”, Фес ел-Дждид, е на повече от 700 години), заимствал с щедра ръка от фантазията на Изтока и от богатствата на ал-Андалус…

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.