Цитаделата на Памплона – 2014

Цитаделата на Памплона се издига в самото сърце на града, заемайки площ от няколкостотин декара. Построена по време на Възраждането, тя е сред най-добре запазените образци от подобни укрепления. Крепостта е обградена от два успоредни земни вала с дебелина, надвишаваща 10 метра. Във вътрешността са съхранени автентични постройки (щаб, оръжейни складове и пр.) и въоръжение. Днес цитаделата е превърната във внушителен парк, който естествено се прелива в няколко съседни по-малки градини и предлага спокойствие и уединение в бездруго не особено натрапчивия ритъм на града.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.