Сан Марино от птичи поглед

Сан Марино се намира на висок хълм (Монте Титано), извисяващ се на близо 1000 метра над околната равнина – какъв по-удобен начин да обхванеш цялата държава, че и съседната италианска област Емиля-Романя от птичи поглед?

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.