Кулите на Сан Марино

Най-старата европейска държава разкрива внушителната си крепост: трите кули са на повече от 1,000 години и са толкова тясно вплетени в историята на града и страната, че са неотменна част от нейния герб. През вековете те имат огромна заслуга Република Сан-Марино да се опази от нашественици, а нейният девиз – Libertas! – да ознаменува 16 века независимост.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.