Аламбра, 2011

Изникнала като в приказките на гол хълм, сравнима по красота само с двореца на Шехеразада, триумф на арабското декоративно изкуство – но и на арабската инженерна мисъл, свидетел на хиляда години възход и падение, любов и предателство, копнеж и жестока мъст, Аламбра (Червената крепост) се издига като първи и последен пост в полите на Сиера Невада.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.