Симфонична музика на плочи

Плочи симфонична музика, внимателно подбирани години наред. Лична колекция.

Записи на най-известните музиканти, певци, диригенти и оркестри на 20 в.:

  • Рубинщайн, Рихтер, Шнабл, Хоровиц, Менухин, Ойстрах, Перлман, Ростропович, Коган,
  • Фишер-Дискау, Гяуров, Христов, Томова-Синтова
  • Тосканини, Йохум, фон Караян,
  • Statskapelle Дрезден, Берлинската филхармония, Виенската филхармония, Лондонската филхармония…

Издания на Eterna (ГДР), “Мелодия” (СССР), “Балкантон” (България), Supraphon (Чехия), CBS и др.

КОЛЕКЦИЯ РУБИНЩАЙН – ШОПЕН

Артур Рубинщайн. Шопен. Фантазии. Етерна.
Артур Рубинщайн. Шопен. Валсове. Етерна.
Артур Рубинщайн. Шопен. Мазурки (три части). Етерна.
Артур Рубинщайн. Шопен. Ноктюрни (две части). Етерна.
Артур Рубинщайн. Шопен. Полонези. Етерна.
Артур Рубинщайн. Шопен. Полонези и импромптюта. Етерна.
Артур Рубинщайн. Шопен. Сонати. Етерна.
Артур Рубинщайн. Шопен. Балади. Етерна.
Артур Рубинщайн. Шопен. Скерцо. Етерна.
Артур Рубинщайн. Шопен. Концерт за пиано ми-минор. Етерна.
Артур Рубинщайн. Шопен. Концерт за пиано фа-минор. Етерна.

КОЛЕКЦИЯ СВЯТОСЛАВ РИХТЕР

Святослав Рихтер. Бах. Италиански концерт. Хайдн. Соната. Мелодия.
Святослав Рихтер. Бетовен. Хайдн. Сонати. Мелодия.
Святослав Рихтер. Бетовен. Концерт No 1. Бостънски симхоничен оркестър. Мелодия.
Святослав Рихтер. Бетовен. Концерт No 3. Виенска филхармония. Мелодия.
Святослав Рихтер. Брамс. Концерт No 2. Мелодия.
Святослав Рихтер. Брамс. Шопен. Хайдн. Мелодия – Етерна.
Святослав Рихтер. Лист. Концерт No 2. Мелодия.
Святослав Рихтер. Рахманинов, Прокофиев. Мелодия.
Святослав Рихтер. Рахманинов. Концерт No 2. Мелодия.
Святослав Рихтер. Сен-Санс. Концерт No 5. Мелодия.
Святослав Рихтер. Скрябин. Етюди. Мелодия.
Святослав Рихтер. Чайковски. Концерт No 1. Виенска филхармония, Херберт фон Караян. Мелодия.
Святослав Рихтер. Шуман. Концерт за пиано. Етерна.
Святослав Рихтер. Рецитал. Мелодия.

КОЛЕКЦИЯ МАЙСТОРИ НА РОЯЛА

Артур Шнабл. Бетовен. Концерт No 2. Мелодия.
Белла Давидович. Шопен. Валсове. Мелодия.
Белла Давидович. Шопен. Полонези и ноктюрни. Мелодия.
Дмитрий Башкиров. Моцарт. Концерт No 17. Равел. Концерт за пиано. Мелодия.
Виктор Чучков. Лист. Балкантон.
Вилхелм Кемпф. Бетовен. Сонати. Етерна.
Владимир Хоровиц. Шуман. Шуберт. Скрябин.
Жан Помье. Моцарт. Концерт No 23. Бах. Прелюдия и фуга No 8. Мелодия.
Маурицио Полини. Бетовен. Концерт No 5. Виенска филхармония, Карл Бьом. Етерна (друго издание).
Рихтер-Ойстрах-Ростропович. Бетовен. Концерт за пиано, цигулка и виолончело. Берлинска филхармония, Херберт фон Караян. Мелодия.
Хайнрих Нойхаус. Шопен. Концерт No 1. Мелодия.

КОЛЕКЦИЯ БЕТОВЕН – СИМФОНИИТЕ (ЕТЕРНА)

Бетовен. Симфония No 1. Етерна.
Бетовен. Симфония No 3. Етерна.
Бетовен. Симфония No 4. Етерна.
Бетовен. Симфония No 5. Етерна.
Бетовен. Симфония No 6. Етерна.
Бетовен. Симфония No 7. Етерна.
Бетовен. Симфония No 2 и 9 (двоен албум). Анна Томова-Синтова. Етерна.

КОЛЕКЦИЯ БЕТОВЕН – СИМФОНИИТЕ (МЕЛОДИЯ)

Бетовен. Симфония No 1. Мелодия.
Бетовен. Симфония No 2. Брамс. Трагична увертюра. Мелодия.
Бетовен. Симфония No 3. Мелодия.
Бетовен. Симфония No 4. Артуро Тосканини. Мелодия.
Бетовен. Симфония No 5. Мелодия.
Бетовен. Симфония No 6. Мелодия.
Бетовен. Симфония No 7. Артуро Тосканини. Мелодия.
Бетовен. Симфония No 8. Мелодия.
Бетовен. Симфония No 9 (двоен албум). Мелодия.

КОЛЕКЦИЯ БЕТОВЕН – КОНЦЕРТИТЕ (ЕМИЛ ГИЛЕЛС – МЕЛОДИЯ)

Бетовен. Концерт No 1. Емил Гилелс. Мелодия.
Бетовен. Концерт No 2. Емил Гилелс. Мелодия.
Бетовен. Концерт No 3. Емил Гилелс. Мелодия.
Бетовен. Концерт No 4. Емил Гилелс. Мелодия.
Бетовен. Концерт No 5. Емил Гилелс. Мелодия.

КОЛЕКЦИЯ БЕТОВЕН – КОНЦЕРТИТЕ (КЛАУДИО АРАУ – ЕТЕРНА)

Бетовен. Концерт No 1. Клаудио Арау. Етерна.
Бетовен. Концерт No 2. Клаудио Арау. Етерна.
Бетовен. Концерт No 3. Клаудио Арау. Етерна.
Бетовен. Концерт No 4. Клаудио Арау. Етерна.
Бетовен. Концерт No 5. Клаудио Арау. Етерна.

КОЛЕКЦИЯ БРАМС – СИМФОНИИТЕ (STAATSKAPELLE ДРЕЗДЕН – ЕТЕРНА)

Брамс. Симфония No 4. Етерна.
Брамс. Симфония No 1. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.
Брамс. Симфония No 2. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.
Брамс. Симфония No 3. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.

КОЛЕКЦИЯ БРАМС – СИМФОНИИТЕ (МЕЛОДИЯ)

Брамс. Симфония No 1. Херберт фон Караян. Мелодия.
Брамс. Симфония No 2. Супрафон.
Брамс. Симфония No 3. Берлинска филхармония. Мелодия.
Брамс. Симфония No 4. Мелодия.

КОЛЕКЦИЯ МОЦАРТ – СИМФОНИИ

Моцарт. Симфония No 35 и 38. Мелодия.
Моцарт. Симфония No 41. Мелодия.
Моцарт. Симфонии “Юпитер” и “Хафнер”. Етерна.
Моцарт. Симфонии “Юпитер” и “Прага”. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.
Моцарт. Симфонии KV400 и KV401. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.
Моцарт. Симфонии KV543 и KV550. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.

КОЛЕКЦИЯ МОЦАРТ – КОНЦЕРТИТЕ (DRESDNER PHILHARMONIE – ЕТЕРНА)

Моцарт. Концерт за пиано KV413 и KV415. Дрезденска филхармония. Етерна.
Моцарт. Концерт за пиано KV466 и KV467. Дрезденска филхармония. Етерна.
Моцарт. Концерт за пиано KV482 и KV488. Дрезденска филхармония. Етерна.
Моцарт. Концерт за пиано KV491 и KV503. Дрезденска филхармония. Етерна.
Моцарт. Концерт за пиано KV537 и KV595. Дрезденска филхармония. Етерна.

КОЛЕКЦИЯ ШУБЕРТ – СИМФОНИИТЕ

Шуберт. Симфонии No 1 и 2. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.
Шуберт. Симфонии No 3 и 4. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.
Шуберт. Симфонии No 5 и 6. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.

КОЛЕКЦИЯ ШУБЕРТ – СИМФОНИИТЕ

Шуберт. Симфонии No 1 и 2. Щаацкапеле Дрезден. Етерна. (друго издание)
Шуберт. Симфонии No 3 и 5. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.
Шуберт. Симфония No 4 и Симфония в си-бемол. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.
Шуберт. Симфония No 6. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.

КОЛЕКЦИЯ ШУМАН – СИМФОНИИТЕ

Шуман. Симфония No 1. Лайпцигска опера. Етерна.
Шуман. Симфония No 2. Щаацкапеле Дрезен. Етерна.
Шуман. Симфония No 3. Щаацкапеле Дрезен. Етерна.
Шуман. Симфония No 4. Гевандхаусоркестър Лайпциг. Етерна.

КОЛЕКЦИЯ ХАЙДН – СИМФОНИИ

Хайдн. Симфонии No 6, 7 и 8. Щаацкапеле Берлин. Етерна.
Хайдн. Симфонии No 85 и 87. Берлински симфоничен оркестър. Етерна.
Хайдн. Симфонии No 88 и 97. Мелодия.
Хайдн. Симфонии No 93 и 94. Щаацкапеле Дрезден, Ойген Йохум. Етерна.
Хайдн. Симфония No 95. Щаацкапеле Дрезден, Ойген Йохум. Етерна.
Хайдн. Симфонии No 95 и 96. Дрезденска филхармония. Етерна.
Хайдн. Симфония No 100. Дрезденска филхармония. Етерна.
Хайдн. Симфония No 104. Мелодия.

КОЛЕКЦИЯ МАУРИЦИО ПОЛИНИ (БЕТОВЕН, ШОПЕН)

Бетовен. Концерт No 3. Маурицио Полини. Виенска филхармония, Карл Бьом. Етерна.
Бетовен. Концерт No 4. Маурицио Полини. Виенска филхармония, Карл Бьом. Етерна.
Бетовен. Концерт No 5. Маурицио Полини. Виенска филхармония, Карл Бьом. Етерна.
Бетовен. Сонати. Маурицио Полини. Етерна.
Шопен. Соната No 2 и 3. Маурицио Полини. Дойче грамофон.
Шопен. Етюди No 10 и 25. Маурицио Полини. Дойче грамофон.

КОЛЕКЦИЯ ЕМИЛ ГИЛЕЛС

Емил Гилелс. Равел, Шопен и др. Мелодия.
Емил Гилелс. Шопен. Концерт No 1. Мелодия.
Емил Гилелс. Бетовен. Концерт No 4. Мелодия. (друг запис)
Емил Гилелс. Чайковски. Концерт за пиано No 2. Мелодия – Етерна.

КОЛЕКЦИЯ БОРИС ХРИСТОВ

Борис Христов. Български и руски църковни песнопения. Балкантон.
Борис Христов. Български и руски църковни песнопения (юбилейно издание). Балкантон.
Борис Христов. Литургия доместика. Балкантон.
Борис Христов. Рецитал. Балкантон.
Борис Христов. Опера и руски църковни песнопения (двоен албум). Балкантон.

КОЛЕКЦИЯ МАЙСТОРИ НА ЦИГУЛКАТА

Владимир Спиваков. Моцарт. Концерт No 1 и 4. Мелодия.
Давид Ойстрах. Менделсон. Концерт за цигулка. Мелодия.
Давид Ойстрах. Моцарт. Концерт No 1. Мелодия.
Давид Ойстрах. Моцарт. Концерт No 7. Мелодия.
Давид Ойстрах. Моцарт. Концерт за цигулка и оркестър. Берлинска филхармония. Етерна.
Давид Ойстрах. Чайковски. Концерт за цигулка и оркестър. Мелодия.
Леонид Коган. Паганини. Концерт No 1. Мелодия.
Леонид Коган. Бетовен. Концерт за цигулка. Мелодия.
Ицхак Перлман. Фриц Крайзер (две части). Етерна.
Йехуди Менухин. Моцарт. Концерт за цигулка KV219. Брух. Концерт за цигулка. Етерна.
Йехуди Менухин. Бетовен. Концерт за цигулка. Етерна.
Зино Франческати. Паганини. Крайзер. Мелодия.
Руджеро Ричи. Брамс. Концерт за цигулка оп. 102. Шуман. Фантазии. Етерна.
Хенрик Шеринг. Брамс. Концерт за цигулка. Лондонска филхармония. Етерна.
Яша Хейфец. Чайковски. Концерт за цигулка. Менделсон. Концерт за цигулка. Етерна.

ДРУГА СИМФОНИЧНА МУЗИКА

Бах. Шестте бранденбургски концерта (двоен албум). Етерна.
Бах. Органови творби. Етерна.

Берлиоз. Фантастична симфония. Супрафон.

Бетовен. Концерт за цигулка. Салваторе Акардо. Етерна.
Бетовен. Симфония No 4. Мелодия.
Бетовен. Симфония No 6. Чешка филхармония. Супрафон.
Бетовен. Йенска симфония. Хайдн. Симфония No 82. Мелодия.
Бетовен. Симфония No 8. Мелодия. (друг запис)
Бетовен. Симфония No 9. Мелодия.
Бетовен. Симфония No 3. Лондонска филхармония. Етерна.
Бетовен. Романси. Етерна.
Бетовен. Овертюри (две части). Етерна.
Бетовен. Миса солемнис (двоен албум). Етерна.
Бетовен. Вариации за пиано. Етерна.

Брамс. Пиано трио. Супрафон.
Брамс. Симфония No 1. Берлинска филхармония. Херберт фон Караян. Мелодия. (друго издание)
Брамс. Симфония No 3. Супрафон.
Брамс. Концерт за пиано No 1. Лондонска филхармония. Етерна.
Брамс. Вариации върху Паганини. Етерна.
Брамс. Вариации върху Хендел. Вариации върху Шуман. Етерна.

Брукнер. Симфония No 4 “Романтична”. Щаацкапеле Дрезден. Ойген Йохум. Етерна.
Брукнер. Симфония No 7. Етерна.

Брух. Концерт за цигулка No 2. Етерна.

Верди. Реквием (двоен албум). Мелодия.

Вебер. Овертюри. Етерна.

Гершуин. Рапсодия в блус. Етерна.

Григ. Концерт за пиано. Дрезденска филхармония. Етерна.
Григ. Пер Гюнт. Мелодия.
Григ. Концерт за пиано. Мелодия.

Дебюси. Ноктюрни. Равел. Болеро. Мелодия.
Дебюси. Ла мер. Равел. Болеро. Етерна.

Дворжак. Концерт за цигулка. Етерна
Дворжак. Симфония No 9. Артуро Тосканини. Етерна.

Джейгър. Симфония за духов оркестър. Чанс. Симфония No 2. Балкантон.

Керубини. Реквием. Кьолнски мъжки хор.

Лист. Прелюдии. Унгарска рапсодия. Етерна.

Менделсон. Симфония в ла-бемол. Етерна.
Менделсон. Симфония в ла-мажор. Симфония в ре-мажор. Етерна.
Менделсон. Концерт за две пиана. Етерна.

Моцарт. Концерт No 13 и 16. Малкълм Фрейджър. Мелодия.
Моцарт. Концерт No 20. Васо Девеци. Мелодия.
Моцарт. Концерт за пиано до минор. Мелодия.
Моцарт. Симфония “Юпитер”. CBS.
Моцарт. Малка нощна музика. Серенади и ноктюрни. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.

Рахманинов. Концерт за пиано No 3. Етерна.

Стравински. Петрушка. Мелодия.

Шопен. Полонези и ноктюрни. Муза.
Шопен. Полонези (двоен албум). Михаил Воскресенский. Мелодия.
Шопен. 24 прелюдии. Мелодия.

Шуберт. Симфония в до-мажор. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.
Шуберт. Недовършена симфония. Щаацкапеле Дрезден. Етерна.
Шуберт. Зимни песни (двоен албум). Дитрих Фишер-Дискау. Етерна.

Шуман. Симфония No 1. Софийска филхармония. Балкантон.
Шуман. Симфония No 1 и 4. Щаацкапеле Дрезен. Етерна.
Шуман. Симфония No 4. Хайдн. Симфония No 96. Държавен симфоничен оркестър на СССР. Мелодия.
Шуман. Концерт за пиано. Мелодия.

Хайдн. Концерт за цигулка. Щаацкапеле Берлин. Етерна.

Хендел. Музика на водата. Музика на огъня. Академията на Сейнт Мартин. Етерна.

Чайковски. Литургии. Смесен български хор. Балкантон.
Чайковски. Симфония No 4. Мелодия.
Чайковски. Симфония No 5. Мелодия.
Чайковски. Симфония No 5. Чешка филхармония. Супрафон.
Чайковски. Концерт за пиано No 1. Берлинска филхармония. Херберт фон Караян. Етерна.
Чайковски. Концерт за пиано No 2. Татяна Николаева. Мелодия.

Българско трио за класическа музика. Бах, Хендел и др. Балкантон.

Кьолнски мъжки хор. Юбилеен рецитал.

Капела Бидгостьенсис. Рецитал. Спрингсаунд.

Популярни симфонични творби. Шуберт, Шуман, Григ, Лист. Симфоничен оркестър на Българското радио и телевизия. Балкантон.
Популярни оркестрови пиеси. Моцарт, Шуберт, Шуман, Дворжак, Григ. Балкантон.

ОПЕРА

Пучини. Турандот (двоен албум). Гена Димитрова. Балкантон.

Оперен рецитал на Кьолнската филхармония (двоен албум).

Верди-Бизе-Гуно. Хорови творби. Балкантон.

Катя Попова. Рецитал. Балкантон.

Николай Гяуров. Рецитал. Балкантон.

ДРУГИ

Спас Джонев. Греховната любов на зографа Захарий. Балкантон.

Хор Гусла. Рецитал. Балкантон.
Смесен хор при Съюза на слепите. Рецитал. Балкантон.

Христо Ботев. Стихове. Стефан Гецов. Балкантон.
Кирило-методиеви страници от старобългарската литература. Балкантон.

Руски народни песни. Мелодия.

Коледни песни. Амига.

This entry was posted in Това-онова. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.