Управление на проекти

Създаване, развитие и поддръжка на електронни комуникационни системи (уеб сайтове, системи за търсене, мобилно банкиране, Интернет-банкиране, банкомати):

Мултимедийни проекти:

  • „Антология“ (ФСБ, 3 диска, 1999)
  • „Сигналистика“ („Сигнал“, 1999),
  • „Проучване на ромската общност в България“ (Социологическа агенция „Витоша рисърч“, 2002),
  • „Годишен отчет 2004“ (Фондация ПИК, 2005)

Електронни управленски системи (продажби, мониторинг, клиенти, персонал, склад, документооборот, IP трафик, гласови услуги):

This entry was posted in Профи-дил. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.