Саламанка, 2007

Градът на най-стария европейски университет (нач. на 12 в.), първият град с улично осветление в Европа (8 в.!), една от люлките на християнската reconquista – видян в първите дни на меката испанска есен.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.