Солун, 2006

Градът на Тесалия (сестрата на Александър Македонски), родното място на уж-“славянските първоучители”, несбъднатата мечта на великобългарския шовинист и обикновения митинчар, видян в залеза на лятото.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.