Les Mis… what a miss!

Не е за вярване, но Kretzmer (авторът на английското либрето) “услужливо” е пропуснал може би най-най-известните думи от “Клетниците” – тези на малкия Гаврош, който непрекъснато ни разказва за кое в неговия живот е виновен Волтер и за кое – Русо. Жалко, защото във френския оригинал те присъстват както са по автор (bravo, Mr. Boublil, bravo, Mr. Natal!) – и как да не се изкуша да поправя пропуска с един impromptu превод от френски на английски, който дори можете да си пеете:

The ugly dwell Nanter,
so blame it on Voltaire.
The fools in Palaiseau?
Well, blame them on Rousseau.

I’m neither nun not frair,
so blame it on Voltaire.
I never drink pernod,
well, blame it on Rousseau.

I’m gay and don’t despair,
so blame it on Voltaire.
No grief in my chateau,
well, blame it on Rousseau.

I fell, the ground is bare –
I blame it on Voltaire.
My nose was struck just so –
I blame it on Rousseau!

This entry was posted in Думи малки и големи. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.