Ние

Нечия дъга в небето,
Нечий залез над морето,
Нечий последен стих,
Нечий безумен вик,
Нечии погледи събрани,
Нечии мисли неразбрани,
Нечии дела проклети,
Нечии сълзи пролети,
Нечии слова свещени,
Нечии тела горени,
Нечии омраза, страх,
Нечии любов и грях,
Някой в някого се влюбил,
Някой някого изгубил,
Някой някого очаквал,
Някой някого оплаквал,
Някой някъде живял
Някой някъде умрял…

This entry was posted in Думи малки и големи. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.