Ягоди за госпожица Виния

На вратата се позвъни.

– Влезте, драги, влезте – дочу се още от коридора гърленият глас на Доктора. – Както винаги, забележителна точност!

През отворената наполовина врата се промуши фигурата на млад мъж – около трийсетина годишен, висок на ръст. Разсъблякал вечерния полумрак, той се измъкна почти без движение от шлифера си, в който се криеше и една красива бутилка.

– Не бива така, съвсем ще ме разглезиш – разпери ръце Доктора.

– Разбира се, че бива. Освен това, днес си има повод. А кой знае, може би и даже двоен.

Чети нататък: PDF

This entry was posted in Думи малки и големи. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.