О, Съдба! (Неизв. автор)

Прилича Съдбата
досущ на Луната –
изменчива, непостоянна.
Тя с голяма охота
в ад превръща живота –
та тя го намира забавно.

Гледа тя отвисоко
и толкоз жестоко
с нашите чувства играе.
На бедност вестител,
на власт е рушител –
нейното царство без край е.

Едни щедро дарява,
в калта други оставя,
над всички накрай се надсмива.
Добре се преструва –
с ръка те лекува,
а с другата сетне убива.

Пътеките й тайни
чезнат незнайни,
но вечно е тя против мен.
Битка тежка, неравна
водя с нея отдавна,
от години – ден подир ден.

Нямат жал правилата –
стани против Съдбата
и от ръката й падаш сразен.
За възход и падение
и за нашето спасение
ридай и моли се със мен.

Karl Orff – O, Fortuna! (YouTube)

This entry was posted in Думи малки и големи. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.