Бъдни вечер (Клемент Муър)

Бъдни вечер отмина и в целия дом
ни мишка ще скръцне, ни гък, нито стон.
Елхата нагиздена като някой велможа,
Дядо Коледа подаръци чака да сложи.
Децата в леглата си бяха заспали,
захаросани сънища погълнали цяли.
И мама, и аз бяхме готови за сън,
че една тиха нощ се бе спуснала вън,
ала от двора донесе се глъчка и врява:
от леглото изскочих да видя що става.

Към прозореца мигом завтекох се аз,
завеси, кепенци разтворих завчас.
Усмихната, кръгла Луната блестеше,
по-ярък от бял ден снегът вън искреше –
сред таз гледка безмълвна, без дъх запленена
съзрях малка шейна с осем малки елена.
На капрата старче отдалече се види:
веднага разбрах: Дядо Коледа иде!

От вятър по-бърза шейната лети,
а елените той име по име гълчи:
Чернобрад!… Бързоног!… Вироглав!… Лопатар!…
Сладокус!… Гръмоглас!… Светлосил!… Ветрогон!
“Към портата, хайде! Напред към стената!
Сега нагоре, нагоре, та чак под стрехата!”
Досущ сухи листи от вятър подети,
издигнати тъй нависоко в небето,
към покрива литва – да дишам не смея! –
шейна, пълна с играчки и Дядо Коледа в нея.

Миг по-късно от покрива стъпки долитат –
потропват ботуши, потропват копита;
и крачка дори не успях да измина –
Дядо Коледа вече се спусна в комина:
облечен бе в кожи от глава до пети
и с пепел по пепелно-сиви коси.
На гърба му – с играчки препълнен чувал,
досущ разносвач край клиента поспрял.

Очите му само как сияят засмени!
И бузите – рози досущ зачервени!
С изопнати устни, подобно на лък
и брада, изтъкана като от снежен мъх,
в устата му кротко лула си димеше,
край главата му пушекът й венец му плетеше.
Усмивка изпълни лицето му цяло,
потрепна и пълното му, пухкаво тяло.

От приказка сякаш излязъл той бе –
засмя се, тъй както се смее дете.
После той ми намигна и веднага разбрах,
че не бива да изпитвам боязън и страх.
Ни дума не рече, но без да се мае
стовари подаръците, тъй както си знае,
Пръст до устните сложи и кимна любезно,
а после в комина изчезна безследно;
шейната възседна, изсвири с уста
и елените литнаха напред начаса.

И дочух на сбогуване как ни подвикна:
“Честита ви Коледа и за много години!”

This entry was posted in Думи малки и големи. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.