Малките гари на Австрия

Железопътният транспорт в Австрия е хубав като цялата им държава: чист, просторен и винаги навреме. Малките грайградски гари предлагат отлична въможност за ненатрапчив trainspotting, където за има-няма час човек може да види всички видове влакове, движещи се по релсите на OBB: от крайградските “електрички” през удобните интер-сити (“бързи”) до високоскорстните railjet, пердашещи през полето с 230 км/ч…

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.