Дубровнишката Via Dolorosa

Уж малък наглед, Дубровник крие много тайни. Една от тях (която пътниците в удобните седалки на фунивията към върха на хълма Срдж никога не виждат) е тукашната Via Dolorosa. Изпълнена е по християнския канон с 14 станции, всяка от които е белязана от барелеф – къде по-класически, къде по-модернистичен. Значението й обаче далеч не е само религиозно, особено за местните хора. На първо място, тя е наистина dolorosa – стръмна и скалиста пътека, виеща се по голия склон на Срдж от сами морето до над 400 м надморска височина. На второ, тя е пряко свързана със страданията на местните хора по време на безумната сръбско-черногорска агресия от 1991-1995 г.: загиналите са стотици, а пътеката (вместо към манастир) отвежда до техния пантеон – непреклонилата глава старинна крепост на билото на Срдж. А от нея е разкриват вълшебни гледки на всички посоки – и най-вече навътре в нас, когато всеки намери своята Via Dolorosa – може би тази в Дубровник…

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.