Из улиците на Фюсен

В Южна Бавария, точно където Via Claudia Avgusta излиза от Алпите, се е сгушило китно градче на име Фюсен. Основано от римляните като военен форпост, то векове наред е играло важна роля в контрола над най-старата транс-алпийска “магистрала”, свързваща средиземноморието с обширните равнини на Северна Европа.

С падането на границите (Австрия започва на ок. 500 м след края на градчето, но за това ви съобщава само една крайпътна табела) Фюсен може да е загубил ролята си на пазител на пътя, но напълно е запазил очарованието си на местния баварско-тиролски бит, архитектура и кухня: живот на бавни обороти, където нищо не може да е по-спешно от хубавата бира и засищащия обяд. Уличките на компактния център са изпълени с пъстри фасади и идкусни табели, а встрани от него къщи с просторни дворове не спират да радват окото една подир друга.

Впрочем, двете хиляди години история не са минали край Фюсен незабелязани: от старинния замък, помнещ времената на Пипин Къси и неговия знаменит син, Карл Велики, през невероятния екстериор на средновековните сградите в комплекса му, до приятните във всяко едно отношение барокови църкви. Те всички обаче заслужават отделен по-обстоен поглед, а засега оставаме из улиците на Фюсен в една приятна привечер нейде из късното лято (или ранната есен, в Бавария това никога не е сигурно).

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.