Катедралата на Шверин

Както подобава на старинен немски град, Шверин се перчи с катедралата си. И с право.

В равнините на Северна Германия по-трудно се намира строителен камък – но пък из блатата глина, колкото щеш. Затова нищо чудно, че катедралата е построена от тухли  – което с нищо не намалява нейната грациозност, а приятният й червеникав цвят пламти в лъчите на залядващото слънце. Още по-впечатляващ изглежда градежът след като разберем, че църквата е построена през далечния 12 в.; по онова време готиката властва из Европа, но тук, най-на север, строителите се придържат към по-традиционен, подход, наложен и от самия материал.

По сходни причини дърворезбата е широко застъпена вътре в храма. Хорът е изпълнен изцяло от дърво с множество фини детайли, по-типични за каменоделството. Амвонът също е oървен, както и други вътрешни елементи.

Високата камбанария също е изградена изцяло от тухли. Изкачването през нея показва как майсторите са използвали тухлени арки, подобни на римските, за да осигурят опора на по-горните етажи. Върхът на камбанарията пък разкрива чудни гледки към Шверин и околностите.

This entry was posted in Насам-натам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.